Navigation

Lingotot Carmarthenshire Centre

Bonjour

My name is Catrin and I run French classes in Carmarthenshire for children aged 0-11.

Being brought up speaking English and Welsh in the home, I loved learning French at school and have since lived and worked in France and Italy. When you learn a language you learn so much more than just words. Languages enrich experiences and help you understand different ways of life.

Now a mother of three children, I wanted to pass on my love of languages to my children. Already Welsh and English speaking I wanted them to learn French but found there were no local language classes offering French specifically to young children. After some online research I discovered Lingotot, where lessons are a mix of games, songs, stories and crafts conducted almost entirely in another language.I loved the idea so much I bought the franchise for Carmarthenshire!

The idea behind Lingotot is to make learning the language as fun and as natural as possible for the children. We have different lessons for different age groups.

Would like to know more? Please get in touch at carmarthenshire@lingotot.com to register your interest or if you have a question.

Look forward to meeting you soon.

 

Fy enw i ydy Catrin ac rwy’n cynnal dosbarthiadau Ffrangeg yn Sir Gaerfyrddin i blant 0-11 oed.

Wedi cael fy magu ar aelwyd lle siaradwyd Saesneg a Chymraeg, roedden i’n mwynhau dysgu Ffrangeg yn yr ysgol a bûm yn byw yn Ffrainc a’r Eidal wedi hynny. Mae dysgu iaith yn fwy na dysgu geiriau. Mae ieithoedd yn cyfoethogi profiadau ac yn eich helpu i ddeall gwahanol ffyrdd o fyw.

Fel mam i dri o blant, roedden i’n awyddus i drosglwyddo fy nghariad at ieithoedd i’m plant. Eisoes yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, roedden i’n awyddus iddynt i ddysgu Ffrangeg ond nid oedd yna ddosbarthiadau yn lleol a oedd yn cynnig Ffrangeg yn arbennig i blant bach. Yn dilyn ymchwil ar lein, fe wnes i ddarganfod Lingotot, lle mae’r dosbarthiadau yn gymysgedd o ganeuon, gemau, storïau a chrefft bron yn gyfan gwbl mewn iaith arall. Roedden i’n dwli ar y syniad gymaint, fe brynais i’r fasnachfraint i Sir Gaerfyrddin!

Y syniad tu ôl i Lingotot yw darparu gwersi sy’n llawn hwyl mewn awyrgylch mor naturiol â phosib. Mae’r dosbarthiadau yn addas i fabanod, plant bach ac fel rhiant/gwarcheidwad cewch gyfle i ddysgu gyda nhw wrth gael llawer o hwyl gyda’ch gilydd. Hoffwch chi wybod mwy? Cysylltwch â carmarthenshire@lingotot.com i gofrestru’ch diddordeb neu os oes gennych gwestiwn.

Gan edrych ymlaen at glywed gennych yn fuan.

Contact Carmarthenshire

Tel: 0845 680 8148
Email: Carmarthenshire@lingotot.com
Instagram @lingotot_carmsCustomer Reviews